بازگشت به صفحه اصلی
ثبت نام و پرداخت آنلاین:
نام*:
نام خانوادگی*:
کد ملی*:
تلفن همراه*: 09 - دقت کنید نیازی به وارد کردن 09 در ابتدای شماره نیست.
تلفن ثابت*: 0 - دقت کنید نیازی به وارد کردن 0 در ابتدای شماره نیست.
پست الکترونیک*:

ثبت نام:
کد تخفیف: در صورتی که کد تخفیف ندارید این قسمت را خالی بگذارید.
توضیح پرداخت*:

کد امنیتی: کد امنیتی
به حروف کوچک و بزرگ حساس نیست.
توجه: توجه داشته باشید در هیچ یک از مراحل ثبت نام از طریق VPN یا فیلترشکن متصل نباشید.