برنامه اردوی مطالعاتی تابستان

به نام خدا

دانش‌آموزان عزیز برنامه پیشنهادی اردوی مطالعاتی و زمانبندی اردوی مطالعاتی در ذیل قرار گرفته است.

  لطفاً به موارد زیر توجه فرمایید:

1- برنامه ارایه شده پیشنهادی است و هر دانش‌آموز با توجه به نقاط ضعف و قوت خود می‌تواند در چهارچوب زمان تعیین شده درس‌ها را جابه‌جا نماید.

2- بهتر است طی روزهای 18 شهریور و 19 شهریور مطالعه با توجه به بودجه‌بندی آزمون جامع در تاریخ 26 شهریور شروع شود.

3- در روزهای 18 شهریور و 19 شهریور پیشنهاد می‌شود در کنار مطالعه فعال، اقدام به تکمیل خلاصه‌نویسی‌ها و... نمایید.

4- دانش‌‍آموزانی که در اردوی مطالعاتی حضور دارند، پس از رسیدن به منزل به مدّت 90 دقیقه می‌توانید مطالعه جبرانی داشته باشند. و البته ساعت خواب و بیداری خود را تنظیم و ثابت کنند تا حالت عادت و شرطی شدن جهت مطالعه ایجاد شود.

آموزشی | پیش دانشگاهی