جشن ما می‌توانیم

مراسم تقدیر از افتخارآفرینان سال تحصیلی 92-91

دهه فجر 1392

دوشنبه 92/11/14

تصویر: