جلسات دانش افزایی اولیاء پایه دهم و یازدهم

جلسات دانش افزایی اولیاء پایه دهم و یازدهم سال تحصیلی 98-97 سخنران دکتر محمد کاظم زاده
جلسات دانش‌افزایی اولیاء پایه دهم و یازدهم دبیرستان علامه‌حلی تهران
سال تحصیل ۹۸-۹۷
 
▪️سخنران: دکتر محمد کاظم‌زاده
۱۸ سال سابقه مشاوره و روان‌درمانی
متخصص روانشناسی مثبت‌نگر
استاد برجسته کارگاه‌های روانشناسی دانشگاه تهران و علامه‌طباطبایی
کارشناس صدا و سیما
 
 یکشنبه ۳۰ دی سال ۹۷
پایه دهم (۱۵:۰۰ الی ۱۶:۳۰)
پایه یازدهم (۱۶:۴۵ الی ۱۸:۱۵)
 
یکشنبه ۱۴ بهمن سال ۹۷
پایه دهم (۱۵:۰۰ الی ۱۶:۳۰)
پایه یازدهم (۱۶:۴۵ الی ۱۸:۱۵)
 
یکشنبه ۵ اسفند سال ۹۷
پایه دهم (۱۵:۰۰ الی ۱۶:۳۰)
پایه یازدهم (۱۶:۴۵ الی ۱۸:۱۵)
 
یکشنبه ۲۵ فروردین سال ۹۸
پایه دهم (۱۵:۰۰ الی ۱۶:۳۰)
پایه یازدهم (۱۶:۴۵ الی ۱۸:۱۵)
 
 یکشنبه ۱۵ اردیبهشت سال ۹۸
پایه دهم (۱۵:۰۰ الی ۱۶:۳۰)
پایه یازدهم (۱۶:۴۵ الی ۱۸:۱۵)
 
 یکشنبه ۲۹ اردیبهشت سال ۹۸
پایه دهم (۱۵:۰۰ الی ۱۶:۳۰)
پایه یازدهم (۱۶:۴۵ الی ۱۸:۱۵)