حلول ماه رمضان مبارک

حضرت محمد صلی الله علیه و آله:  
رمضان ماهى است كه ابتدايش رحمت است و ميانه ‏اش مغفرت و پايانش اجابت و آزادى از آتش جهنم. 
 حلول ماه رمضان بر شما مبارک