داوری پروژک‌های فیزیک

مرحله نهایی داوری برترین پروژک‌های فیزیک پایه اول

چهارشنبه 8 بهمن

زنگ ناهار

اتاق فیزیک

از عموم دانش‌آموزان و دبیران محترم برای حضور در این جلسه دعوت به عمل می‌آید!

تصویر: