رتبه اول کشوری و درخشش دوباره دبیرستان علامه‌حلی تهران

رتبه اول کشوری و درخشش دوباره دبیرستان علامه‌حلی تهران در مرحله دوم المپیاد کشوری سال تحصیلی 98-97

تبریک به خانواده بزرگ علامه حلی تهران

رتبه اول کشوری و درخشش دوباره دبیرستان علامه‌حلی تهران در مرحله دوم المپیاد کشوری سال تحصیلی 98-97

74 قبولی

کامپیوتر 24

ریاضی 19 (100% قبولی)

نجوم 9 (100% قبولی)

شیمی 8 (100% قبولی)

فیزیک 6

زیست 5

ادبیات 2

سلول‌های بنیادین 1