رصد دنباله‌دار لاوجوی

گروه نجوم برگزار می‌کند

رصد دنباله‌دار لاوجوی

در رصد این هفته گروه نجوم

متأسفانه مثل همیشه ظرفیت محدود است!

شهرستان دامغان ـ چشمه علی

پنجشنبه 2 بهمن 1393

تصویر: