معاونت پژوهشی

چرا پژوهشی ؟

آيا موفقيت‌هاي دانش آموزان در دوره دبيرستان مرتبط به استعداد‌ عمومي است يا اينكه بهوجود «استعداد خاص» همانند رياضي، فن‌آوري و مرتبط است؟

يك دانش‌آموز چگونه زمينه‌هاي مورد علاقه خود را مي‌يابد؟ آيا يك امر «تصادفي» است؟ و یا يك اتفاق خوب و مثبت باعث بروز استعداد‌هاي او مي‌شود؟

آيا استعدادهاي دانش‌آموزان امري قابل «تشخيص» است؟ و مي‌توان سطح توانمندي دانش‌آموز را حدس زد و او را به آن سمت و سو سوق داد؟

و آيا در هر حال بهترين راه تشخیص ، فراهم كردن زمينه‌هاي مختلف پژوهشي و تشويق دانش آموزان به تجربه و حضور فعال در اين مقوله نيست؟

آري. معاونت پژوهشي وظيفه دارد نهفته‌ترين استعداد‌ دانش‌آموز ايراني را بيابد و شكوفا كند..

اين اتفاق، تنها دركلاس‌هاي درس صورت نمی پذیرد بلكه كريدورهاي كارگاه‌ها و آزمايش‌گاه‌هاي پژوهشي یکی از مراكز مولد آن است. در اين فعاليت كارآيي دانش‌آموز رشد مي‌يابد، فعاليت‌ها از حالت انفرادي به جمعي تمايل يافته و دانش‌آموز با حضور در برنامه‌هاي فرا مدرسه‌اي خود را محك مي‌زند.

شناخت نياز‌هاي ملي و بومي و دوري مطلق از لوكس‌گرايي در كار مهندسي و پژوهشي از اهداف ديگر معاونت پژوهشي است.بالا بردن ميل به ابتكار، نوآوري، ساخت و همچنين دريافت دقيق اطلاعات از مراحل به ثمر رسيدن يك پروژه به منظور پايان دادن موفق يك كار ـ يعني پراهميت‌ترين بخش آن ـ نيز از وظايف اين معاونت است.

اين راه طولاني هنگامي مثمرثمر مي‌گردد كه نسل‌هاي ورودي استعداد‌هاي درخشان ـ مخصوصاً در دوره دبيرستان ـ با جديّت و اهميت به آن بپردازند و لحظه‌اي سستي و كوتاهي در پرداختن به آن نشان ندهند.

در اين ميان شكل‌گيري گروه دانش‌آموزان اجرايي هم رخ مي‌دهد. بچه‌هايي كه گرچه در يك فعاليت پژوهشي خاص حضور ندارند ولي مجموعه ساز هستند و با روحيه راهبرد جمعــي مـي‌تـــوانند برنامه‌هاي بزرگي را سامان دهند.

كار پژوهشي در دبيرستان علامه‌حلي تهران تعطيل بردار نيست.

 

 

 

اهداف :

بالا بردن روحیه جستجو گری

آشنایی با روش علمی حل مسایل

آشنایی با مستند سازی صحیح در روند پروژه ها

دیدن موضوعات فراتر از مباحث درسی

کسب مهارتهایی که در کلاس درس اتفاق نمی افتد (مهارتهای فنی)

کندو کاو در موضوعات مورد بحث به صورت تخصصی تر

سوق دادن دانش آموزان به سمت علاقه خود

کمک به افزایش خلاقیت دانش آموزان

رشد دادن دانش آموزان به صورت چند بعدی

کمک به اجتماعی شدن دانش آموزان

پژوهش ، سلسله فعالیتهایی است که برای کشف یک حقیقت علمی و یا بررسی درستی یک فرضیه و یا ساخت وسیله ای انجام می گیرد. هدف جاده است.

 

وظایف اجرایی:

برگزاری کلاسهای پژوهشی

برگزاری کلاسهای فوق برنامه

حمایت مادی و معنوی از گروهها ی پژوهشی

حمایت مادی و معنوی از پروژه های دانش آموزی

راه اندازی انجمن های علمی گروهها و حمایت از آنها

برگزاری کارسوق ها و مسابقات مختلف در سطح کشور

برگزاری نمایشگاه علوم و فنون دبیرستان علامه حلی

شرکت دادن دانش آموزان در مسابقات مختلف و جشنواره های داخلی و خارجی

و درمجموع تقویت روح پژوهش و جستجو گری در بین دانش آموزان و کمک به آنها در یافتن و به کار گیری استعدادهای خود

 

 

گروههای پژوهشی:

گروه برق و الکترونیک

گروه کامپیوتر

گروه فیزیک

گروه مکانیک و هوافضا

گروه زیست شناسی

گروه شیمی

گروه ریاضی

گروه نجوم

 

کلاسهای پژوهشی :

براي تنوع بخشيدن به برنامة آموزشي دبيرستان و پوشش دادن علايق دانش‌آموزان و فراهم آوردن فرصت‌هاي انعطاف پذيرتر براي يادگيري، با اتكا به تجربيات سال‌هاي گذشته، گروه‌هاي آموزشي و پژوهشي مركز برنامه‌اي را براي اجرا در يك زنگ درسي و در قالب يك درس يك واحدي ارائه كرده‌اند. ويژگي‌هاي اين درس به قرار زير است:

ـ اين واحد به صورت يك درس در دو نيم سال ارائه مي‌شود و دانش‌آموزان موظف به انتخاب يك فعاليت از فعاليت‌هاي پيشنهادي از طرف گروه‌هاي آموزشي و پژوهشي هستند و مجاز به تغيير گروه و انتقال به كلاس ديگر در طول دو ترم نمي‌باشند.

ـ نمرة اين واحد به صورت معدل نمرات اخذ شده در دروس مرتبط به دو نيمسال در كارنامه درج مي‌شود. سيستم نمره‌دهي در اين دروس به صورت انباشتي است. به اين معني كه نمره در اين درس فقط منحصر به نمرة‌ پايان ترم نمي‌باشد و مربي درس مورد نظر، به مجرد مشاهدة قابليت‌هايي كه به عنوان هدف اوليه تعيين كرده است نمره‌اي را به دانش‌آموز خواهد داد.

-         دانش‌آموز اين امكان را خواهد داشت كه در هر فرصتي اعم از كوييز‌ها و امتحانات و پرسش و پاسخ‌هاي داخل كلاس يا در حين انجام پروژه، قابليت‌هاي خود را به مربي يا معلم درس مربوطه نشان دهد. به اين ترتيب ارزيابي در اين دروس به طور مستمر از ابتدا تا انتهاي كلاس صورت مي‌گيرد.

ـ بخش قابل توجهي از فعاليت آموزشي اين كلاس‌ها در قالب انجام فعاليت عملي (پروژه) است. طبيعتاً بخش قابل توجهي از نمرة اين دروس نيز به انجام پروژه اختصاص دارد. فعاليت عملي گذشته از نمره‌اي كه مستقيماً به آن اختصاص دارد، فرصتي مناسب براي نشان دادن قابليت‌ها و شايستگي‌هاي دانش‌آموز است و تأثير مستقيم بر كل نمرة اين واحد خواهد داشت.

ـ گروه‌هاي آموزشي و پژوهشي مركز نيز در قالب برنامه‌هاي پژوهشي به ارائه برنامه‌هايي در كلاس‌هاي فوق‌برنامه‌ مي‌پردازند. براي همين گروه‌هاي فيزيك، رياضي، شيمي در طول سال و خارج از ساعت رسمي مدرسه برنامه‌هاي مختلف و متنوعي را عرضه مي‌نمايند. تمامي دانش‌آموزان ـ مخصوصاً ورودي‌ها ـ مي‌توانند در اين كلاس‌ها و فعاليت‌ها حضور بهم برسانند و در زمينه‌هاي علوم پايه كار تخصصي‌تري داشته باشند.

کلاسهای فوق برنامه:

معاونت پژوهشی در راستای اهداف آموزشی و پژوهشی ، کلاسهایی را تحت عنوان فوق برنامه و خارج از ساعت مدرسه برگزار می نماید.

این کلاس ها در برخی موارد ادامه کلاسهای پژوهشی می باشند که شامل آزمایشگاهها و کلاسهای کارگاهی است .

همچنین تعدادی از این کلاسها با توجه به علاقه و درخواست دانش آموزان برگزار می گردد و بقیه کلاسها با توجه به احساس نیاز دانش آموزان برگزار می گردد.

ثبت نام در این کلاسها  کاملاً اختیاری است. زمان این کلاسها از ساعت 15 الی 17 می باشد.

دانش آموزان می توانند درکلاس های متفاوتی از گروههای متفاوت ثبت نام کنند و ارتباطی به گروه پژوهشی که انتخاب کرده اند ندارد.

 

دفترچه کارگاه

نوشتن یادداشت های پروژه و تحقیق علمی

هر وقت کوچکترین فکر و یا عملی در مورد پروژه انجام می دهید باید با ذکر تاریخ در یک صفحه جداگانه دفترچه بنویسید

نوشتن گزارش کار آزمایشگاهها

هرچه می بینید بنویسید و تحلیل یا تفسیر به رای نکنید

هر پروژه ، یک دفترچه

نمره دهی درس پژوهشی بر اساس مطالب دفترچه کارگاه

 

 

 

نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دبیرستان

هر سال نمایشگاهی تحت عنوان نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دبیرستان علامه حلی که متشکل ازکارهای پژوهشی وپروژه های دانش آموزان در طی یک سال است، در محل دبیرستان برگزار می گردد.

امسال بیست و نهمین دوره آن در اسفند ماه برگزار می گردد.

برگزاری این نمایشگاه کاملاً بر عهده دانش آموزان می باشد و دانش آموزان سال دوم دبیرستان مسئولیت اجرایی آن را به عهده دارد.

این نمایشگاه  یک ستاد اجرایی دارد که اعضای آن هفت نفر بوده و از بین دانش آموزان سال دوم انتخاب می گردند .

تمام برنامه ریزیها ، دعوت از اساتید ، دعوت از اولیا و مدارس ، چیدمان ، پروژه ها ، ایده های اجرایی و .... همه و همه به عهده خود دانش آموزان می باشد و دانش آموزان علاوه بر آموختن انجام کار علمی یاد می گیرند که چگونه یک نمایشگاه بزرگ را برگزارکنند.

در پایان نمایشگاه تعدادی از پروژه های دانش آموزان به عنوان پروژه برتر شناخته        می شوند که جواز شرکت در مسابقات مختلف را دریافت می گنند.

مهمترین رویداد علامه حلی نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی است

 

مسابقات داخلی

جشنواره جوان خوارزمی

حمایت از پروژه های دانش آموزی سمپاد

جایزه روزبه و دکتر حسابی در فیزیک

ماراتن مسیئه در نجوم

روباتیک جشنواره خوارزمی

روباتیک ایران اوپن

رو باتیک دانشگاه امیرکبیر

ریاضی شهید بهشتی کاشان

هوافضای دانشگاه امیر کبیر و شریف

برنامه نویسی دانش آموزی دانشگاه شریف

مسابقات حلی نت

جشنواره دانش آموزی فن آوری وزارت آموزش و پرورش (فاوا)

 

مسابقات خارجی

اولین گام به سوی جایزه نوبل فیزیک

گردهمایی علمی دانش آموزی جهان

روبوکاپ جهانی

 

روباتیک

ایران اوپن

روباتیک جشنواره خوارزمی

حلی کاپ

حلی نت

موشهای هوشمند

روباتیک جهانی

 

بازدیدها

یکی دیگر از وظایف دفتر معاونت پژوهشی برنامه ریزی بازدیدهای علمی می باشد.

رصد ها

اردوهای مسابقاتی

بازدید از دانشگاهها

بازدید از مراکز صنعتی

بادید از مراکز علمی و تحقیقاتی

 

برخی از مقامهای کسب شده در سالهای اخیر

کسب مقام دوم کشوری جشنواره خوارزمی در رشته ریاضی

کسب مقام دوم کشوری جشنواره خوارزمی در رشته روباتیک ، بخش جونیور

کسب مقام دوم کشوری جشنواره خوارزمی در رشته روباتیک ، بخش شبیه سازی

کسب مقام اول استانی در مسابقات کارگاهی و آزمایشگاهی

کسب مقام اول کشوری خوارزمی در بخش روباتیک رشته مین یاب خود کار

کسب مقام ششم کشوری خوارزمی در بخش روباتیک دانشجویی رشته مین یاب دستی

کسب مقامهای اول ، دوم و سوم در رشته جونیور در مسابقات رو باتیک جهانی

کسب مقام چهارم در رشت شبیه سازی در مسابقات روباتیک جهانی در قسمت دانشجویی

کسب مقامهای دوم و سوم رشته جونیور در مسابقات ایران اوپن

کسب مقام دوم رشته شبیه سازی در مسابقات ایران اوپن

کسب مقامهای اول تا سوم مسابقات روباتیک دانشگاه امیرکبیر

کسب مقامهای اول و دوم مسابقات رو باتیک دانشجویی دانشگاه نایین

کسب مقام چهارم مسابقات دانشجویی ماشینهای شیمیایی دانشگاه رازی کرمانشاه

کسب مقام در مسابقات هوا فضای دانشگاه صنعتی شریف

کسب مقام اول و دوم سازه های ماکارونی دانشگاه امیرکبیر

کسب مقام سوم مسابقات روباتیک دانشجویی دانشگاه امیرکبیر در بخش روبات مین یاب خودکار

کسب مقام بهترین پروژه از دید بازدید کنندگان در هفدهمین دوره انجمن فیزیک

کسب 5 کاپ (مقامهای اول دو تا دوم و دو تا سوم) در مسابقات جهانی روباتیک سنگاپور

کسب مقام دوم در مسابقات هوافضای دانشگاه صنعتی شریف

کسب مقام اول رشته تعقیب خط ویژه در مسابقات رو باتیک دانشگاه نظنز

و......

معاونت پژوهشی