پایۀ‌دهم(ورودی‌ها)|ثبتِ اطلاعات

با سلام و خیر مقدم به ورودی‌های جدید دبیرستان

لازم است از طریق لینک زیر(به‌زودی قرار خواهد گرفت) اطلاعات و سوابق شخصی و تحصیلی خود را در سامانۀ دبیرستان ثبت نمایید.

دقت نمایید ثبت این فرم برای همه دانش‌آموزان ورودی جدید الزامی است. همچنین دقت داشته باشید تا ثبت نهایی اطلاعات، هیچ کدام از مراحل در سیستم ذخیره نمی‌شود و لازم است فرم‌ها را به صورت کامل تکمیل نمایید.

نکته: اکانت برای وارد شدن به سایت« نام کاربری: کد ملی دانش‌آموز(10رقم)| پسوورد: 6 رقم آخر کد ملی»‌می‌باشد.

تکمیل فرم اطلاعات فردی ورودی‌های جدید (کلیک کنید)