کسب ۲ مدال نقره المپیاد جهانی نجوم 2019 مجارستان

علی مهربانی و آریا همتیان
کسب ۲ مدال نقره المپیاد جهانی نجوم 2019 مجارستان
توسط دانش‌آموزان
علی مهربانی و آریا همتیان
را به خانواده بزرگ علامه‌حلی تهران تبریگ می‌گوئیم.