سامانه تشکیل تیم:


تذکر:
مسئولیت صحت اطلاعات وارد شده بر عهده شرکت کننده میباشد.
لازم است تمامی اطلاعات با استفاده از حروف فارسی تکمیل گردد.
تیمها بعد از تایید شدن و اعلام در سایت امکان ورود به سایت را خواهند داشت.
در قسمت شماره ثبت نام صرفا اعداد بعد از علامت - را درج کنید.
به عنوان مثال در صورتی که شماره ثبت نام شما 1234-12345678 بود، صرفا باید 12345678 را وارد کنید.


اطلاعات تیم:
نام تیم*:
اطلاعات نفر اول:
شماره ثبت نام*: شماره ثبت نام حتما با 15 شروع میشود.
کد ملی*:
اطلاعات نفر دوم:
شماره ثبت نام*: شماره ثبت نام حتما با 15 شروع میشود.
کد ملی*:
اطلاعات نفر سوم:
شماره ثبت نام*: شماره ثبت نام حتما با 15 شروع میشود.
کد ملی*: