دوره آموزش شاعر و پژوهشگر شهر آیینی چاووش

بهترین راه پیش‌بینی آینده ساختن آن است.
 
بنا داریم در مسیر بالندگی و پایندگی ادبیات آیینی، نیروهای خلاق، اعم از شاعر و پژوهشگر، تربیت کنیم.
 
دورۀ تربیت شاعر و پژوهشگر ادبیات آیینی به همت مؤسسۀ ادب پژوهی شیعی (سلیس) و با همکاری دبیرستان علامه حلی برگزار می‌شود.
 
این دوره برای مدت ۲ سال و در ۶ ترم به شکلی منسجم طرح‌ریزی شده است. هر ترم ۱۲ هفته دارد و هر پنجشنبه، از ساعت 8 تا 13 پنج عنوان درسی، به دو شکل حضوری و مجازی ارائه می‌شود. 
 
کلاس‌های دوره به ۵ گروه محتوایی تقسیم شده‌اند: دروس اسلامی، تاریخ فرهنگ، علوم ادبی، انواع شعر آیینی و پژوهش. در هر گروه سرفصل‌های متنوع و کارآمدی پیش‌بینی شده و مدرسان کلاس‌ها از میان بهترین شاعران و پژوهشگران عرصۀ شعر و ادبیات مذهبی انتخاب شده‌اند.
 
پس از پایان دوره، مدرک رسمی از سوی مؤسسۀ فرهنگی هنری سلیس و دبیرستان علامه حلی (پرافتخارترین مدرسۀ آسیا) به هنرجویان تقدیم می‌شود؛ اما افتخار اصلی ما، توانمندی عملی هنرجویان است؛ هر یک از آنان پس از دو سال، به شاعری ماهر یا محققی مدقق بدل شده است.
 
پایان دوره، پایان کار ما با هنرجویان نیست؛ اول دوران همکاری است. اولین مشتری و ناشر آثار آنان در مطبوعات و رسانه‌هایمان خواهیم بود.
 
>>>  ثبت نام  <<<
 
این دوره با همراهی نهادهای مختلف و صاحب‌نام فرهنگی برگزار می‌شود:
 
مرکز آفرینش‌های ادبی حوزۀ هنری
مجمع شاعران اهل بیت(ع)
فصلنامۀ پژوهشی مطالعات ادبیات شیعی (وابسته به دانشگاه بین‌المللی اهل البیت(ع))
فصلنامۀ تخصصی عرشۀ شعر
محتوای چند رسانه ای: