آموزش | امتحانات

پایه دوم-سرفصل امتحان جبرانی فیزیک شهریور-تابستان93

سرفصل امتحان جبرانی فیزیک برای دانش آموزانی که در کلاسهای تابستان شرکت کرده اند و آزمون کلاسی را داده اند: فشار، گرما و گاز کامل میباشد.

و سرفصل امتحان برای دانش آموزانی که در کلاسهای تابستان حضور نداشته اند و کسایی که در آزمون کلاسی شرکت نکرده اند:سینماتیک، دینامیک، کار و انرژی، فشار، گرما و گاز کامل

پایه اول«زبانِ فارسی- جنابِ آقای گودرزی»

دانش آموزانِ کلاسهای جناب آقای گودرزی: 101,102,107,111 ...

در روز امتحان جزوه درس را به همراه داشته باشند و آن را تحویل بدهند( تالار استاد ساعتی) که به 2جزوه برتر نمره امتیازی تعلق میگیرد.

تذکر: دقت کنید به جزوه هایی که کیفیت پائینی(معمولی) داشته باشند نمره منفی تعلق میگیرد.

پایه دوم «کارگروه مطالعاتیِ کامپیوتر»

پایه دومی ها کارگروه مُطالعاتی«دانش آموزی» برای رفع اشکال و دوره کردن مباحث تدریس شده از ساعت 8 الی 12 برگزار میگردد.

نکته: یکی از دبیران محترم کامپیوتر نیز جهت رفع اشکال از ساعت 8 الی 11 حضور دارند.

پایه اوّل و دوم« برنامه رفعِ اشکال و کارگروه مطالعاتی ریاضی»

رفعِ اشکالِ ریاضی پایه اوّل: کلاسهای 101 تا 106 از ساعت 9 الی 10:30  و کلاسهای 107 تا 112 از ساعت 10:45 الی 12:15

رفعِ اشکالِ ریاضی پایه دوم: کلاسهای 201 تا 206 از ساعت 9 الی 10:30  و کلاسهای 207 تا 211 از ساعت 10:45 الی 12:15

پایه اوّل«توضیحات مورد نیازِ امتحانِ فیزیک»

·    1سؤال از کتابِ فیزیک مفهومی از فصل بازتاب و شکست«دانش­ آموزان حتماً کتاب را تهیه کنند».

·    1سؤال از ابزارهای نوری، که باید از کتاب نورشناسی و درسی بخوانید.

·    3سؤال دقیقاً شبیه تمرین­ ها می­ آید.

·    ماشین حسابِ ساده، مداد، پاک­کن و خط­ کش حتماً همراه خود داشته باشید.