آموزش | امتحانات

پایه دوم-سرفصل امتحان جبرانی فیزیک شهریور-تابستان93

سرفصل امتحان جبرانی فیزیک برای دانش آموزانی که در کلاسهای تابستان شرکت کرده اند و آزمون کلاسی را داده اند: فشار، گرما و گاز کامل میباشد.و سرفصل امتحان برای دانش آموزانی که در کلاسهای تابستان حضور نداشته اند و کسایی که در آزمون کلاسی شرکت نکرده اند:سینماتیک، دینامیک، کار و انرژی، فشار، گرما و گاز کامل

پایه اول«زبانِ فارسی- جنابِ آقای گودرزی»

دانش آموزانِ کلاسهای جناب آقای گودرزی: 101,102,107,111 ...در روز امتحان جزوه درس را به همراه داشته باشند و آن را تحویل بدهند( تالار استاد ساعتی) که به 2جزوه برتر نمره امتیازی تعلق میگیرد.تذکر: دقت کنید به جزوه هایی که کیفیت پائینی(معمولی) داشته باشند نمره منفی تعلق میگیرد.تذکر2: اول اینکه آوردن جزوه اجباری نیست! و دوم اینکه فقط به دونفر اول نمره امتیازی تعلق میگیرد و اگر دانش آموزی فقط به اُمیدِ شانس«تیری در تاریکی» جزوه تحویل داده باشد نمره منفی میگیرد.   

پایه اوّل و دوم « رفعِ اشکال عربی»

پایه اوّلی ها...  رفعِ اشکال عربی روزِ یکشنبه 18/خرداد/93 به شرحِ ذیل:کلاس­های 101 تا 106 از ساعت9 الی10:30 کلاس­های107 تا 112 از ساعت 10:30 الی 12 برگزار میگردد.*******************************************************************پایه دومی ها...  رفعِ اشکال عربی روزِ یکشنبه 18/خرداد/93 به شرحِ ذیل:کلاس­های 201 تا 206 از ساعت9 الی 10:30 کلاس­های207 تا 211 از ساعت 10:30 الی 12 برگزار میگردد.نکته: دقت کنید در صورت نیاز برای رفع اشکال به صورت آنلاین با جنابِ آقای منتظرالمهدی تا ساعت 18 روزِ یکشنبه 18/خرداد/93 میتوانید با ایمیل ذیل در ارتباط باشید.«montazerm@gmail.com» 

پایه دوم «کارگروه مطالعاتیِ کامپیوتر»

پایه دومی ها کارگروه مُطالعاتی«دانش آموزی» برای رفع اشکال و دوره کردن مباحث تدریس شده از ساعت 8 الی 12 برگزار میگردد.نکته: یکی از دبیران محترم کامپیوتر نیز جهت رفع اشکال از ساعت 8 الی 11 حضور دارند.

پایه اوّل و دوم« برنامه رفعِ اشکال و کارگروه مطالعاتی ریاضی»

رفعِ اشکالِ ریاضی پایه اوّل: کلاسهای 101 تا 106 از ساعت 9 الی 10:30  و کلاسهای 107 تا 112 از ساعت 10:45 الی 12:15رفعِ اشکالِ ریاضی پایه دوم: کلاسهای 201 تا 206 از ساعت 9 الی 10:30  و کلاسهای 207 تا 211 از ساعت 10:45 الی 12:15روزِ  5شنبه 8خرداد 1393 برگزار میگردد.*************پایه دومی ها کارگروه مطالعاتی«دانش آموزی» برای رفع اشکال و دوره کردن مباحث تدریس شده از ساعت 7:30 الی 14 برگزار میگردد. 

پایه اوّل«توضیحات مورد نیازِ امتحانِ فیزیک»

·    1سؤال از کتابِ فیزیک مفهومی از فصل بازتاب و شکست«دانش­ آموزان حتماً کتاب را تهیه کنند».·    1سؤال از ابزارهای نوری، که باید از کتاب نورشناسی و درسی بخوانید.·    3سؤال دقیقاً شبیه تمرین­ ها می­ آید.·    ماشین حسابِ ساده، مداد، پاک­کن و خط­ کش حتماً همراه خود داشته باشید.******************************************************************* رفعِ اشکال فیزیکِ روزِ پنج­شنبه 1/خرداد/93 به شرحِ ذیل...کلاس­های 101 تا 106 از ساعت9 الی10:30              کلاس­های107 تا 112 از ساعت 10:30 الی 12 برگزار میگردد.