برنامه ارائه‌های دانش‌آموزی در سی و هفتمین سینار علوم و فنون دبیرستان علامه حلی تهران

برای بازدید از پخش زنده برنامه‌های ارائه دانش آموزی به لینکهای زیر طبق برنامه مراجعه نمایید:https://www.helli.ir/portal/seminar37/session1 و https://www.helli.ir/portal/seminar37/session2

 

لینک پخش زنده گروه‌های هوش مصنوعی و فیریک : https://www.helli.ir/portal/seminar37/session1

 
 

لینک پخش زنده گروه‌های بازی‌سازی و طراحی وب : https://www.helli.ir/portal/seminar37/session2

 

لینک پخش زنده گروه‌های علوم اعصاب و زیست شناسی : https://www.helli.ir/portal/seminar37/session1

 

لینک پخش زنده گروه‌های شیمی و ریاضی و هوافضا : https://www.helli.ir/portal/seminar37/session2