برگزیده بیانات رهبرانقلاب در دیدار امروز معلمان و فرهنگیان و ⁦تأكيد ایشان بر اهميت "مدارس استعدادهاى درخشان"

ديدار رهبرانقلاب با معلمان و فرهنگيان ، به مناسبت روز معلم
گزیده بیانات رهبرانقلاب در دیدار امروز معلمان و فرهنگیان و ⁦تأكيد ایشان بر اهميت "مدارس استعدادهاى درخشان" و "نخبه پرورى در كشور" در ديدار معلمان و فرهنگيان با ايشان ، به مناسبت روز معلم ، روز  ٩٨/٢/١١
 
رهبر انقلاب، «مدارس استعدادهای درخشان» و «نخبه پروری در کشور» را بسیار مهم برشمردند و بر تقویت هرچه بیشتر این مدارس تاكيد كردند.
 
مدارس استعداد درخشان نباید تضعیف شود.
 
نخبه پروری خيلى مهم است . مدارس استعدادهاى درخشان نبايست تضعيف شود؛ هر چه مى توانيد اين ها را تقويت كنيد. 
 
ايشان در خصوص المپيادهاى علمى تاكيد نمودند:
 
 "جایگاه ایران در المپیادهای جهانی باید حفظ شود و تنزل رتبه های کشور در برخی المپیادها از جمله ریاضی، فیزیک، شیمی و رایانه جبران شود و کشور و ملت به المپیادی های جوانی که رتبه های جهانی کسب می کنند، افتخار کند."