برگزیدگان دبیرستان علامه حلی تهران مرحله کشوری بیستمین جشنواره جوان خوارزمی - سال 1397

جشنواره جوان خوارزمی

برگزیدگان دبیرستان علامه حلی تهران

مرحله کشوری بیستمین جشنواره جوان خوارزمی - سال 1397

 مهدی خلیل‌زاده شبستری و آروین دلاوری

با طرح «قلم سه‌بعدی»