تمرین‌های سری سوم درس کامپیوتر - پایه‌ی دوم

به نام خدا

تمرین‌های سری سوم درس کامپیوتر پایه‌ی دوم را می توانید از لینک تمرین‌ها در زیر (فایل ضمیمه) دریافت نمایید و مطابق دستورالعمل گفته شده در آن پاسختان را ایمیل نمایید.

گروه آموزشی کامپیوتر