ثبت‌نام کتاب

ثبت سفارش کتب درسی برای سال تحصیلی 1400-1399

با آرزوی سلامتی ، نظر به آغاز فرآیند ثبت سفارش کتب درسی برای سال تحصیلی 1400-1399 در کلیه مدارس دولتی و غیردولتی از طریق سامانه https://www.irtextbook.com  یا https://www.irtextbook.ir  برای کلیه میان پایه ها امکان پذیر می باشد. 

لطفا برای ثبت نام به لینک بالا مراجعه نمایید.