جمع آوری کمک‌های مردمی و ارسال برای مردم عزیز سیل‌زده کشورمان

گلریزان نخبگان
همه در کنار هم هستیم
گلریزان نخبگان
جمع آوری کمک‌های مردمی و ارسال برای مردم عزیز سیل‌زده کشورمان
لطفا عجله کنید 
اقلام مورد نیاز:
وجه نقد ـ پک‌های بهداشتی، پتو، کنسرو، آب معدنی و... 
مکان :  دبیرستان علامه حلی، حیاط مسجد دبیرستان، ایستگاه صلواتی
خدایا توفیق تان بدهد
مردان بزرگ دستتان درد نکند
حدود ۱۴ میلیون تومان تا امروز اهداء نمودید
روز سوم ، روز ولادت حضرت ابوفاضل به نیت ایشان همگی دست به دست هم دادیم .
 گلریزان_نخبگان «عجله کنیم ، نیازمندی های هموطن ها رو یادمون نره »
همه در کنار هم هستیم
گلریزان_نخبگان
جمع آوری کمک‌های مردمی و ارسال برای مردم عزیز سیل‌زده کشورمان
اقلام مورد نیاز:
وجه نقد ـ پک‌های بهداشتی، پتو، کنسرو، آب معدنی و... مکان :  دبیرستان علامه حلی، حیاط مسجد دبیرستان، ایستگاه صلواتی
کمک‌هایمان مرهمی است بر‌ دردهای مردم سیل‌زده ‌
باید کمی خیال بدوزم
افسانه ای محال بدوزم
شاید در این سکوت گل آلود
پیراهنی زلال بدوزم
همه در کنار هم هستیم
گلریزان_نخبگان
جمع آوری کمک‌های مردمی و ارسال برای مردم عزیز سیل‌زده کشورمان
اقلام مورد نیاز:
وجه نقد ـ پک‌های بهداشتی، پتو، کنسرو، آب معدنی و...
مکان :  دبیرستان علامه حلی، حیاط مسجد دبیرستان، ایستگاه صلواتی