خانم دکتر مهری سویزی درگذشت

استاد برجسته حوزه تعلیم و تربیت

خانم دکتر مهری سویزی درگذشت

خانم دکتر مهری سویزی، رئیس پیشین سازمان ملّی پرورش استعداد‌های درخشان و دانش پژوهان جوان و استاد تعلیم و تربیت صبح امروز درگذشت.
دبیرستان علامه حلی تهران درگذشت ایشان را که زحمات ارزشمندی برای جامعه نخبگان و #سمپاد متحمل شدند را تسلیت عرض می نماید .