خانم دکتر مهری سویزی درگذشت.

استاد برجسته حوزه تعلیم و تربیت خانم دکتر مهری سویزی درگذشت خانم دکتر مهری سویزی، رئیس پیشین سازمان ملّی پرورش استعداد‌های درخشان و دانش پژوهان جوان و استاد تعلیم و تربیت صبح امروز درگذشت.

استاد برجسته حوزه تعلیم و تربیت خانم دکتر مهری سویزی درگذشت خانم دکتر مهری سویزی، رئیس پیشین سازمان ملّی پرورش استعداد‌های درخشان و دانش پژوهان جوان و استاد تعلیم و تربیت صبح امروز درگذشت. دبیرستان علامه حلی تهران درگذشت ایشان را که زحمات ارزشمندی برای جامعه نخبگان و #سمپاد متحمل شدند را تسلیت عرض می نماید .