درخشش دبیرستان علامه‌حلی تهران

در کنکور سراسری 99-98