درخشش دبیرستان علامه‌حلی تهران در کنکور سراسری 98-97

رتبه‌های تک رقمی و 2رقمی و مدال‌آوران طلای المپیاد کشوری و جهانی (معادل رتبه یک کنکور)

درخشش دبیرستان علامه‌حلی تهران در کنکور سراسری 98-97
رتبه‌های تک رقمی و 2رقمی و مدال‌آوران طلای المپیاد کشوری و جهانی (معادل رتبه یک کنکور)

  •  12 مدال طلا المپیاد کشوری (معادل رتبه یک کنکور)
  • 1 رتبه تک‌رقمی (منطقه)
  •  29 رتبه 2 رقمی
  •  101 رتبه 3 رقمی