دوازدهمین دوره مسابقات سراسری برنامه‌نویسی حلی‌نت

دوازدهمین دوره مسابقات سراسری برنامه‌نویسی حلی‌نت گردهمایی بزرگ برنامه‌نویسی دبیرستان علامه حلی تهران

گزارش اجمالی از گردهمایی بزرگ برنامه‌نویسی حلی‌نت
(دبیرستان علامه حلی تهران)
2 و 3 اسفند ماه 1397
تعداد کل شرکت‌کنندگان:
188 نفر در قالب 94 تیم
رده الف (متوسطه دوره اول):
98 نفر در قالب 49 تیم
دختر: 20 نفر
پسر: 78 نفر
رده ب (متوسطه دوره دوم و سال اول دانشگاه):
90 نفر در قالب 45 تیم
دختر: 8 نفر
پسر: 82 نفر

نفرات برگزیده:

رده الف:

اول: تیم /dev/null از دبیرستان دوره اول علامه‌حلی یک تهران (پارسا علیزاده، علیرضا کاویانی)

دوم: تیم ابابیل از دبیرستان دوره اول علامه‌حلی یک تهران (مهدی شکوفی، علیرضا کشاورز هدایتی)

سوم: تیم Joos از دبیرستان دوره اول علامه‌حلی یک تهران (پارسا بهرامی‌نژاد، آریا همتی)

 رده ب:

اول: تیم فردا با آقای میرجلالی کلاس دارید از دبیرستان علامه‌حلی یک تهران (مهدی جعفری، ارشیا سلطانی)

دوم: تیم بدون فرض اضافه از دبیرستان علامه‌حلی 10 تهران (ابوالفضل سلطانی، محمدامین رئیسی)

سوم: تیم COAK از دبیرستان علامه طباطبایی (ارشیا دادرس، سیدمحمدحسین یزدانی‌فر)

در برنامه های جانبی حلی نت پاتوق های علمی زیربرگزارشد: