سال جهش تولیدی

دلم روشن، نگاهم گرم، حالم احسن الاحوال

به لطف روضه‌های تو چه سالی می‌شود امسال

که ایران در تو می‌بیند بهار سرزمینش را

کنار سفرۀ باب الحوائج هفت سینش را

نوروز 1399 مبارک