سوالات تمرینی هماهنگ کامپیوتر پایه دوم سری اول سال 94-95

توجه داشته باشید که پاسخگویی به این آزمون برای کلیه دانش آموزان پایه دوم اجباری است.

زمان تحویل تا ساعت 15 روز چهارشنبه 20 آبان 1394

نحوه تحویل: تحویل کاغذی به دفتر گروه کامپیوتر

فایل ضمیمه: 
گروه آموزشی کامپیوتر