شرکت در مراسم تشییع پیکر پاک سردار رشید اسلام، شهید حاج قاسم سلیمانی

شرکت در مراسم تشییع پیکر پاک سردار رشید اسلام، شهید حاج قاسم سلیمانی
دوشنبه 16 دی ماه
از ساعت 7:30 از مقابل دبیرستان علامه‌حلی تهران