هفدهمین کنگره شب شعر عاشورایی

شعر سرودن در بیان فضائل، مناقب و مصائب اولیاء الهی، صورت تکامل‌یافتة هنر است برای سیر کلمات از تاریکی به‌سوی نور حقیقت، که موهبتی است گران‌بها و ارجمند، و دست‌مایه‌ای برای اعتلای معنوی انسان و انسانیت.
شعر سرودن در بیان فضائل، مناقب و مصائب اولیاء الهی، صورت تکامل‌یافتة هنر است برای سیر کلمات از تاریکی به‌سوی نور حقیقت، که موهبتی است گران‌بها و ارجمند، و دست‌مایه‌ای برای اعتلای معنوی انسان و انسانیت.
شعر شیعی در آینة احادیث معصومین (علیهم‌السلام) جلوه‌ای چشم‌گیر و روشن دارد و همواره با تمجید و تأیید آل‌الله (علیهم‌السلام) همراه بوده است. در این میان شعر حسینی و عاشورایی تلألؤ و درخشش بیشتری دارد و همچون قلبی تپنده است برای پیکر شعر شیعی که روح حیات و سرزندگی را در تمامی اجزای آن جاری می‌سازد.