وبینار پژوهشی

وبینارهای سی‌وشش‌امین سمینار علوم و فنون دبیرستان علامه حلی تهران https://www.helli.ir/portal/live
شما دعوتید به شرکت در وبینارهای سی‌وشش‌امین سمینار علوم و فنون دبیرستان علامه حلی تهران
۲۰ لغایت ۲۵ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹
از ساعت ۱۶ الی ۲۰
نشانی: تهران، خیابان کارگر جنوبی، خیابان کمالی، خیابان غفاری، دبیرستان علامه‌حلی تهران
تلفن: ۵۵۴۱۵۵۵۶ - ۰۲۱
ثبت نام در
HelliSchool@
HelliSeminar@
HelliResearch@

کمی پرسه‌زنی در فضای مجازی، اینبار با رویکردی متفاوت!

علیرضا پرهیزکار
دانشجوی دکترای فیزیک، دانشگاه Maryland آمریکا
شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
ساعت ۱۶:۳۰
برای ثبت نام روی لینک مقابل کلیک کنید: https://www.helli.ir/reg
برای ثبت نام روی لینک مقابل کلیک کنید: https://www.helli.ir/reg
 
 
 
شیمی دیجیتال
سخنران : دکتر حسام موسوی مهر
زمان : یکشنبه 21 اردیبهشت 1399
ساعت : 16:30 تا 18:00
برای ثبت نام به روی  لینک مقابل کلیک کنید : https://www.helli.ir/reg
برای تماشای سخنرانی به لینک روبرو مراجعه کنید : https://www.helli.ir/portal/live  
برای ثبت نام روی لینک مقابل کلیک کنید: https://www.helli.ir/reg
برای تماشای سخنرانی به لینک روبرو مراجعه کنید : https://www.helli.ir/portal/live  
 
 
برای ثبت نام روی لینک مقابل کلیک کنید: https://www.helli.ir/reg
برای تماشای سخنرانی به لینک روبرو مراجعه کنید : https://www.helli.ir/portal/live