پایه اوّل و دوم- برنامه رفع اشکال

رفع اشکال زبان‌فارسی... تو خونه بشین درس بخون خودش رفع اشکالِ .

روز پنجشنبه 21 خرداد ماه از ساعت 8 الی 12 با حضور دبیران محترم آقایان عابدی، امیری و پرویزی (برگزار شد)

رفع اشکال فیزیک روز جمعه 15 خرداد ماه از ساعت 9 الی 14  با حضور دبیران محترم آقایان میرعلی، حقیقت‌حسینی و پرهیزکاز (برگزار شد)

پایه اوّل رفع اشکال ریاضی روز پنج‌شنبه 7 خرداد ماه از ساعت 8 الی 12 با حضور دبیران محترم ریاضی (برگزار شد)

پایه اوّل رفع اشکال عربی روز سه‌شنبه 5 خرداد ماه از ساعت 8 الی 12 با حضور دبیرِ محترم عربی جناب آقای میرزاعلی (برگزار شد)

پایه اوّل رفع اشکال هندسه روز پنج‌شنبه 31 اُردی‌بهشت از ساعت 8 الی 14 با حضور دبیران محترم هندسه (برگزار شد)
 

======================================================================

پایه دوم‌ی‌ها

رفع اشکال زبانِ فارسی نداریم.

رفع اشکال آمار با جناب آقای فلاحت قطعاً روز جمعه 22 خرداد از ساعت 8 تا 12 (برگزار شد)

 رفع اشکال عربی روز سه‌شنبه 19 خرداد ماه از ساعت 8 الی 11 با حضور دبیر محترم جنابِ آقای نورهانی (برگزار شد)

پایه دوم رفع اشکال فیزیک روز جمعه 15 خرداد ماه از ساعت 9 الی 14  با حضور دبیران محترم آقایان دیارکجوری و حدادی(برگزار شد)

ریاضی، رفع اشکال کامپیوتر روز دوشنبه 11 خرداد ماه، کلاس 204 الی 207 از ساعت 8 تا 10  و کلاس 208 الی 211 از ساعت 10:30 تا 12:30 با حضور دبیرِ  گرامی جناب آقای جوان (برگزار شد)

رفع اشکال ریاضی روز پنج‌شنبه 7 خرداد ماه از ساعت 8 الی 12 با حضور دبیران محترم ریاضی  (برگزار شد)

 رفع اشکال هندسه روز سه‌شنبه 5 خرداد ماه از ساعت 9 الی 12 با حضور دبیرِ محترم هندسه جناب آقای حسینی‌فرد   (برگزار شد)
 

************************************************************************************

کلاس رفع اشکال، کلاسِ رفعِ اشکالِ، کلاسِ درس نیست!! پیشنهاد میشه  دانش‌آموزانی که علاقه دارن با هماهنگی با هم  از ساعت 8 صبح در مدرسه حضور پیدا کنند، برای آمادگی بیشتر به صورت فردی یا  گروهی به مطالعه درس مربوطه برای آزمون بپردازن. البته دبیران محترم هم در محل مدرسه حضور دارند  در زمان‌های اعلام شده و برای رفع اشکال فردی یا گروهی به دانش‌آموزان کمک خواهند کرد.

************************************************************************************

آموزش | امتحانات