پایه اوّل و دوم رفع اشکال ریاضی

پایه اوّل رفع اشکال ریاضی کلاس 109 تا 116از ساعت 9 الی 12 کلاس 101 تا 108از ساعت 14 الی 17 و

پایه دوم 204 تا 211 از ساعت 8 الی 13 پنجشنبه 27 فروردین 1394 با حضور دبیران محترم ریاضی برگزار می‌گردد.

نکته در مورد کلاس رفع اشکال...

کلاس رفع اشکال، کلاسِه رفعِ اشکالِ!!!! پیشنهاد میشه دانش‌آموزانی که علاقه دارن  از ساعت 8 صبح در مدرسه حضور پیدا کنند، برای آمادگی بیشتر به صورت فردی یا  گروهی به مطالعه درس ریاضی برای آزمون شنبه بپردازن. البته دبیران محترم ریاضی هم در محل مدرسه حضور دارند  در زمان‌های اعلام شده و برای رفع اشکال فردی یا گروهی به دانش‌آموزان کمک خواهند کرد.

آموزش | امتحانات