پایه اوّل و دوم- قر و قاطی

نمونه سؤالات، جزوه  و حل تمرین و ...  به روز شد...

آزمون هندسه  پایان ترم اول سال تحصیلی93-92

دوم تجربی: پاسخ پرسش‌های د - ن!! زیستِ گیاهی برای مطالعه قرار گرفت.

حل تمرین هندسه جناب آقای مختاری«تشابه و مساحت سری3»

نمونه سؤال عربی اول , دوم

حل تمرین هندسه جناب آقای فعلی

...

 

آموزش | امتحانات