پایه دهم| سرفصل آزمون هفتگی

توضیح اینکه حتماً ماشین‌حساب برای آزمون فیزیک به همراه داشته باشید.

پایه دهم | آزمون هفتگی - پنج‌شنبه 14 مهر ماهِ 1395
ریاضی تمامی مباحث تدریس شده تا حالا (تابستان + مهر)
فیزیک تمامی مباحث تابستان

 

آموزش | امتحانات