پایه دهم| سرفصل امتحانات میان‌ترم اول 96-95 + کلید

 

روز تاریخ درس سرفصل
شنبه 15 آبان فیزیک ریاضی‌ها: از اول دینامیک تا پایانِ تعریف کار - تجربی‌ها: از اول دینامیک تا پایانِ دینامیک
یک‌شنبه 16 آبان ادبیاتِ‌فارسی از ابتدا تا پایان صفحه 34
دوشنبه 17 آبان هندسه ویژگیهای مثلث
زیست جزوه ی کلاسی تابستان و سال تحصیلی + کتاب درسی
از ابتدای فصل یک تا انتهای گفتار ۳، فصل دوم( انتهای ص ۴۳)
سه‌شنبه 18 آبان زبانِ‌فارسی تا پایان درس2 + مطالب دستور تدریس شده
چهارشنبه 19 آبان کامپیوتر

سطح A: تا آخر فصل هفت صفحه ۱۳۸ کتاب برنامه نویسی ++C

سطح B: تا آخر فصل هشت صفحه ۱۵۲ کتاب برنامه نویسی ++C

پنج‌شنبه 20 آبان ----- -----
جمعه 21 آبان ----- -----
شنبه 22 آبان ریاضی تمامی مباحث مطرح شده در کلاس
یک‌شنبه 23 آبان عربی تا پایان درس2
دوشنبه 24 آبان زبان(انگلیسی، فرانسه و آلمانی) انگلیسی: درس1 - آلمانی: تا پایان فصل 4 کتاب و کتاب کار - فرانسه: تا آخر صفحه 27
سه‌شنبه 25 آبان ----- -----
شنبه 29 آبان شیمی تا پایان صفحه 31

 

آموزش | امتحانات