کسب 2 مدال طلا المپیاد جهانی کامپیوتر

توسط دانش‌آموزان علی صفری و کسری مظاهری