گفتگوی صمیمانه مدیریت دبیرستان علامه حلی تهران با همکاران و اولیاء محترم دانش‌آموزان به مناسبت روز معلم و لیالی قدر

اردیبهشت 1400 ـ رمضان 1442