گروه آموزشی زیست شناسی

دستورکارها با جواب

سلام

مباحث امتحان آزمایشگاه زیست پایه دهم به شرح زیر می باشد:

دستورکار سلول

دستورکار محلول سازی

دستورکار های میکروب

دستورکار نئوبار

دستورکار اسمیر

گروه خون

 

از تکنیک های عملی سوال مستقیم داده نشده است- یعنی تکنیک هایی که در عمل به کار بسته می شوند و ریزه کاری ها و فوت و فن های عملی مورد سوال قرار داده نشده اند

 سبک سوالات تحلیل نتیجه ی آزمایش یا بررسی روند یک آزمایش است

دستورکارها با جواب در ادامه پیوست شده است.

تذکر مهم:

دستورکارهای پایه دوم-ترم2

برای اسپکت می تونید به 3 تا تحقیقی که برای گروه های دیگه بود فکر کنید

برای گیاهی هم در حد کتاب درسی بلد باشید!

اگه سوال داشتید هم بپرسید: studentsinquiry.biology@gmail.com

 از هر مبحث 6 تا 7 نمره سوال دادم.