اعلام نتایج مرحله مقدماتی ماراتن شیمی

تیم های راه یافته به مرحله نهایی مشخص شدند.

به نام خدا

اسامی 31 تیم برگزیده از میان 54 تیم ثبت نام شده در چهارمین دوره مسابقات ماراتن شیمی جهت شرکت در مرحله حضوری این مسابقات به شرح زیر اعلام می گردد.

توضیح اینکه: بدلیل نزدیکی پاسخهای دو تیم انتهایی ، به ناچار به جای 30 تیم ، 31 تیم به عنوان تیمهای برگزیده انتخاب گردیدند.

فهرست تیمهای برگزیده را در اینجا مشاهده نمایید.