آغاز ماه مهر و بهار تعلیم و تربیت بر همه دبیران و دانش آموزان مبارکباد
  کسب مدالهای رنگارنگ المپیادهای علمی کشوری را به خانواده بزرگ علامه حلی تبریک می گوییم
  کسب مدالهای رنگارنگ المپیادهای علمی جهانی توسط هشت نفر از دانش آموزان دبیرستان علامه حلی تهران
  بیشترین تعداد طرحهای راه یافته به مرحله کشوری در استان تهران متعلق به دانش آموزان دبیرستان علامه حلی می باشد
  دانش آموزان مرکز در روز سه شنبه با حضرت آیت الله جوادی آملی دیدار کرده و ازرهنمودهای ایشان بهره مند شدند.
  یکشنبه 8/6 پس از سه هفته حضور در کلاسهای آشنایی با مرکز، دانش آموزان دراردوی آهار و شکراب حضور یافتند
  اردوی زیارتی مشهد مقدس در مرداد ماه برگزار گردید
  علامه حلّی گفت: "ما می توانیم" و توانست