جوایز اولین مرحله لیگ حلی نت به دانش آموزان برتر در روز شنبه 30 فروردین اهدا گردید
  این کارگاه نیم روزه در روز جمعه 22 فروردین با حضور تیم های مدارس برگزار گردید
  کتاب شرح خطبه فدک حاج آقا مجتبی تهرانی
  راهیابی به عنوان نفر اول آزمون های انتخابی المپیاد جهانی کامپیوتر 2014 تایوان
  سی امین سمینار علوم و فنون دبیرستان علامه حلی تهران 16 الی 18 اسفند برگزار گردید
  جلسات هفتگی درس اخلاق استاد جاودان
  دوشنبه 14 بهمن با حضور رئیس شورای شهر تهران ورئیس آموزش و پرورش منطقه 11 ودیگرمسئولین برگزار گردید