بیشترین تعداد طرحهای راه یافته به مرحله کشوری در استان تهران متعلق به دانش آموزان دبیرستان علامه حلی می باشد
  کسب 2 مدال نقره المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک رومانی 2014
  این دوره برای تمام دانش آموزان اول ودوم برگزار میشود
  کسب دو مدال جهانی پرارزش طلا و نقره برای کاروان المپیاد شیمی کشورمان توسط دانش آموزان علامه حلی تهران
  گزارش تصویری داوری صفرم و جلسه عمومی و افطاری پایه دوم (93/5/1)
  کسب مدال نقره المپیاد جهانی فیزیک 2014 توسط دانش آموز کیارش نادری
  کسب مدال طلای المپیاد جهانی کامپیوتر 2014 توسط دانش آموز امیرمحسن آهنچی
  کسب 2 مدال نقره المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک رومانی 2014
  بازگشت تیم المپیاد ریاضی ایران از مسابقات جهانی (93/4/23)
  با حضور بیش از 250 نفر ازدانش آموزان برنامه نویس منتخب کشور برگزار گردید
  علامه حلّی گفت: "ما می توانیم" و توانست