کسب مدالهای رنگارنگ المپیادهای علمی جهانی توسط هشت نفر از دانش آموزان دبیرستان علامه حلی تهران
  بیشترین تعداد طرحهای راه یافته به مرحله کشوری در استان تهران متعلق به دانش آموزان دبیرستان علامه حلی می باشد
  یکشنبه 8/6 پس از سه هفته حضور در کلاسهای آشنایی با مرکز، دانش آموزان دراردوی آهار و شکراب حضور یافتند
  اردوی زیارتی مشهد مقدس در مرداد ماه برگزار گردید
  اردوی رصد در روستای دیزان شهرستان طالقان در تاریخ 30 و 31 مردادماه سال جاری برگزار شد
  این دوره برای تمام دانش آموزان اول ودوم برگزار میشود
  علامه حلّی گفت: "ما می توانیم" و توانست