این برنامه روز چهارشنبه 26 آذرماه 1393 در دبیرستان علامه حلی تهران برگزار گردید
  اولین دوره داوری پروژه های پایه دوم در سال تحصیلی جاری ، پنج شنبه 13 آذر برگزارشد.
  کلاس خواندن کتاب "التفهیم لاوائل صناعه التنجیم" ابوریحان بیرونی روزهای چهارشنبه برگزار می گردد.
  مسابقه کتابخوانی از کتاب نقش ائمه در احیاء دین علامه عسکری چهارشنبه 19 آذرماه برگزار می گردد.
  گزارش تصویری عزاداری دهه اول محرم
  کسب مدالهای رنگارنگ المپیادهای علمی کشوری را به خانواده بزرگ علامه حلی تبریک می گوییم
  کسب مدالهای رنگارنگ المپیادهای علمی جهانی توسط هشت نفر از دانش آموزان دبیرستان علامه حلی تهران
  بیشترین تعداد طرحهای راه یافته به مرحله کشوری در استان تهران متعلق به دانش آموزان دبیرستان علامه حلی می باشد
  علامه حلّی گفت: "ما می توانیم" و توانست