کسب مدالهای رنگارنگ المپیادهای علمی کشوری را به خانواده بزرگ علامه حلی تبریک می گوییم
  کسب مدالهای رنگارنگ المپیادهای علمی جهانی توسط هشت نفر از دانش آموزان دبیرستان علامه حلی تهران
  بیشترین تعداد طرحهای راه یافته به مرحله کشوری در استان تهران متعلق به دانش آموزان دبیرستان علامه حلی می باشد
  دانش آموزان مرکز در روز سه شنبه با حضرت آیت الله جوادی آملی دیدار کرده و ازرهنمودهای ایشان بهره مند شدند.
  اردو مطالعاتی دانش آموزان پایه چهارم از تاریخ 93/6/15 لغایت 93/6/20 در ساختمان شهید همت برگزار گردید.
  یکشنبه 8/6 پس از سه هفته حضور در کلاسهای آشنایی با مرکز، دانش آموزان دراردوی آهار و شکراب حضور یافتند
  اردوی زیارتی مشهد مقدس در مرداد ماه برگزار گردید
  علامه حلّی گفت: "ما می توانیم" و توانست