این برنامه 26 آذرماه در دبیرستان علامه حلی برگزار می گردد
  برنامه شب مانی پروژه دارهای پایه دوم در تاریخ چهارشنبه پنجم آذر ماه برگزار می گردد.
  کارسوق جراحی در تاریخ پنج شنبه ششم آذرماه با حضور اولیا برگزار می گردد.
  مسابقه کتابخوانی از کتاب نقش ائمه در احیاء دین علامه عسکری چهارشنبه 19 آذرماه برگزار می گردد.
  کارسوق مدل سازی نوین پنجشنبه 6 آذر ماه برگزار می گردد.
  نشست مولوی در تاریخ دوشنبه 3 آذر ماه برگزارمی گردد.
  گزارش تصویری عزاداری دهه اول محرم
  کسب مدالهای رنگارنگ المپیادهای علمی کشوری را به خانواده بزرگ علامه حلی تبریک می گوییم
  کسب مدالهای رنگارنگ المپیادهای علمی جهانی توسط هشت نفر از دانش آموزان دبیرستان علامه حلی تهران
  بیشترین تعداد طرحهای راه یافته به مرحله کشوری در استان تهران متعلق به دانش آموزان دبیرستان علامه حلی می باشد
  علامه حلّی گفت: "ما می توانیم" و توانست