نتایج پانزدهمین کنگره شب شعر عاشورایی

اعلام نتایج نفرات برگزیده پانزدهمین شب شعر عاشورایی 

برگزیدگان بخش دانش آموزی : 

«محمد معین پوریلان»

«محمدامین آقایی میبدی»

برگزیدگان بخش غیر دانش آموزی :

«علی مشهوری»

«علی سلیمیان»

«مجتبی خرسندی»

«سید محمد جواد میرصفی»

«سمانه خلف زاده»