بازدید هیأت علمی سوریه از دبیرستان

اعضای مرکز علمی المپیاد سوریه از دبیرستان علامه حلی دیدار کردند.

بازديد رئيس مركز علمي المپياد كشور سوريه

از دبيرستان علامه حلي

 

دكتر عماد العزب، عضو پارلمان سوريه و رئيس مركز علمي المپياد سوريه به اتفاق هيأت همراه روز دوشنبه 15/8/91 بازديدي از دبيرستان علامه حلي داشتند. در اين ديدار ابتدا هيأت سوري، ضمن حضور در دفتر مديريت، با شيوه پذيرش دانش‌آموزان در علامه حلي و نيز برنامه‌هاي اين مركز در زمينه المپياد آشنا شدند. آقاي رضوي، مدير دبيرستان، در صحبت‌هاي خود ضمن ارائه گزارشي از موفقيت‌هاي دانش‌آموزان دبيرستان در عرصه‌هاي ملي و بين‌المللي، آمادگي اين مركز را جهت همكاري‌هاي علمي در زمينه‌هاي مختلف با مركز علمي المپياد سوريه اعلام كرد.

همچنين دكتر عماد العزب، با بيان روند تشكيل مركز علمي المپياد سوريه، خواستار همكاري با دبيرستان علامه حلي در زمينه تبادل استاد و دانش‌آموز و نيز برگزاري آزمون مشترك و انتقال تجربيات دبيرستان شد.

همچنين در خلال اين بازديد، هيأت علمي ـ آموزشي سوريه از آزمايشگاه‌ها، سايت و كارگاه‌هاي دبيرستان ديدار به‌عمل آوردند و در پايان ضمن امضاي دفتر يادبود دبيرستان ابراز اميدواري كردند تا در آينده نزديك زمينه همكاري‌هاي بيشتر فراهم گردد.

لازم به ذكر است اعضاي اين هيأت عبارت بودند از:

پروفسور دكتر عماد العزب      عضو پارلمان سوريه و رئيس مركز المپياد سوريه

پروفسور جعفر الخير              رئيس بخش كامپيوتر

پروفسور عبداللطيف هنانو       رئيس بخش رياضي

پروفسور اسكندر منيف           رئيس بخش شيمي

پروفسور عصام الجغامي          رئيس بخش فيزيك

اسامه مصا                          عضو مركز المپياد سوريه