برگزاری مراسم جشن ولادت باسعادت منجی عالم بشریت حضرت امام زمان (عجل‌ا...)