برگزیدگان استانی چهاردهمین دوره جشنواره جوان خوارزمی

حضور پررنگ دانش آموزان نخبه دبیرستان علامه حلی تهران

در مراسم تقدیر از دارندگان رتبه های استانی و کشوری چهاردهمین دوره جشنواره جوان خوارزمی استان تهران

 

مراسم تقدیر از برگزیدگان کشوری و استانی چهاردهمین دوره جشنواره جوان خوارزمی استان  تهران با حضور مسئولان آموزش و پرورش استان تهران و مناطق بیست و دوگانه شهر تهران ساعت 14 روز چهارشنبه 1/3/92 در تالار فرهنگ تهران برگزار گردید.

در این مراسم از دانش آموزان برگزیده با اهداء لوح تقدیر و جایزه نقدی تقدیر به عمل آمد.

دانش آموزان دبیرستان علامه حلی تهران همچون گذشته حضوری پررنگ و چشمگیر در این مراسم داشتند . به طوری که تعداد برگزیدگان هیچکدام از مناطق شهر تهران به اندازه تعداد برگزیدگان دبیرستان علامه حلی تهران نبودند.

 اسامی دانش آموزان برگزیده نخبه و پژوهش گر دبیرستان علامه حلی تهران حاضر در این مراسم  به شرح زیر می باشند:

1-    آقای سینا عربی                  با طرح تاثیر ارتعاش بر خشونت و تعادل       در حوزه  علوم اجتماعی      رتبه سوم کشوری

2-    آقای آرمین شماعی زاده       با طرح بررسی الگوهایی برای اعداد اول    در حوزه  ریاضی               رتبه اول استانی

3-    آقای اردلان صادق کیوی       با طرح بررسی الگوهایی برای اعداد اول    در حوزه  ریاضی               رتبه اول استانی

4-    آقای نوید مسلمی نیا             با طرح کنتور تفکیک کننده آب                     در حوزه  مکانیک              رتبه اول استانی

5-    آقای آرمان آرزومند             با طرح کنتور تفکیک کننده آب                    در حوزه  مکانیک              رتبه اول استانی

6-     آقای حمیدرضا رمضانی     با طرح تعداد نواحی که Nخط در                در حوزه  ریاضی                رتبه دوم استانی

صفحه ایجادمی کنند                   

7-    آقای محمدرضا دانشور        با طرح بررسی عدد استقلال Kتایی          در حوزه  ریاضی                 رتبه دوم استانی

در گراف های خاص                                   

8-      آقای سیدعلی یزدانی           با طرح پیش بینی قیمت کالا                      در حوزه  ریاضی                 رتبه دوم استانی

9-    آقای مهرداد حسن پور          با استفاده از ابزار سری زمانی                  در حوزه  ریاضی                 رتبه دوم استانی

10-  آقای شهاب ضرغامی          با طرح بازیافت نقره از باطری دکمه ای         در حوزه  شیمی                 رتبه دوم استانی

11-  آقای حمیدرضا قربانیان         با طرح بازیافت نقره از باطری دکمه ای         در حوزه  شیمی                 رتبه دوم استانی

12-  آقای علیرضا علمدار             با طرح بررسی روش مغز در                     در حوزه  زیست شناسی       رتبه دوم استانی

13-   آقای سجاد سیاوش              تشخیص حالت چهره                                  در حوزه  زیست شناسی        رتبه دوم استانی

14-  آقای احمد علی شفیعی         با طرح نرم افزار تشخیص حروف فارسی       در حوزه  کامپیوتر              رتبه دوم استانی

15-  آقای مهدی غیاثی               با طرح نرم افزار تشخیص حروف فارسی        در حوزه  کامپیوتر              رتبه دوم استانی

16-  آقای رادمان غفوری             با طرح راکت سوخت جامد                           در حوزه مکانیک                 رتبه دوم استانی

17-  آقای محمدحسین نیکوحرف   با طرح راکت سوخت جامد                          در حوزه مکانیک                 رتبه دوم استانی

18-  آقای محمدحسین لشگری      با طرح راکت سوخت جامد                           در حوزه مکانیک                 رتبه دوم استانی

19-  آقای پدرام امین هراتی          با طرح راکت سوخت جامد                           در حوزه مکانیک                 رتبه دوم استانی

20-  آقای هادی حکیم الهی          با طرح راکت سوخت جامد                            در حوزه مکانیک                 رتبه دوم استانی

21-  آقای متین خسروی             با طرح دسته بندی هوشمند وب                         در حوزه کامپیوتر               رتبه سوم استانی

22-  آقای امیرمحمد پیرشاه        با طرحنرم افزار تحلیل سازه به روش                در حوزه کامپیوتر              رتبه سوم استانی

 استاتیک            

23-  آقای مهدی یوسف تبار         با طرح نرم افزار تحلیل سازه به روش             در حوز ه کامپیوتر               رتبه سوم استانی

 استاتیک

24-آقای پارسا جولانی               با طرحطیف نگاری نجومی                           در حوزه فزیک و نجوم          رتبه سوم استانی

25-آقای امین حبیبی                  با طرحطیف نگاری نجومی                            در حوزه فزیک و نجوم          رتبه سوم استانی

26-  آقای سینا رادپور                با طرحطیف نگاری نجومی                            در حوزه فزیک و نجوم          رتبه سوم استانی

27-  آقای دانیال فخاریان             با طرحطیف نگاری نجومی                           در حوزه فزیک و نجوم          رتبه سوم استانی