برگزیدگان مسابقات قرآن و معارف

 

برای این عزیزان آرزوی سربلندی و موفقیت با کمک خداوند متعال در تمامی مراحل زندگی داریم.