بوی مهر و مدرسه همراه با رایحه رشادتهای سالهای طلایی دفاع مقدس

گزارش مراسم صبحگاه اولین روز سال تحصیلی جدید

بسمه تعالی

" باز بوی مهر و مهربانی همراه با رایحه رشادتهای سالهای طلایی دفاع مقدس"

وازه مهر برای دبیرستان پرافتخار علامه حلی فقط یادآور شروع رسمی سال تحصیلی است ، چرا که علم آموزی و پژوهش جویی در این دبیرستان هرگز تعطیل نبوده است که با شروع مهر بازگشایی شود .اینجا علامه حلی است ...  .

اما امروز مثل همه مدارس کشور عزیزمان ایران دبیرستان علامه حلی  مراسم صبحگاه با شکوهی را با تلاوت قرآن کریم برای دانش آموزان خود داشت. در ابتدای مراسم مدیریت محترم دبیرستان سخنانی با محوریت اخلاق بیان نمودندو اولویت اول دبیرستان علامه حلی از ابتدا تا کنون ، اخلاق محوری برشمردند و افزودند که افتخارات دبیرستان همواره با رنگ اخلاق دیدنی تر است و در ادامه معاونت آموزشی نیز در صحبت هایشان افزودند که دانش آموزان  در دبیرستان علامه حلی در کنار زندگی در مرکز  به امر تحصیل نیز بپردازند. این مراسم با سخنان حاج آقا  عبدی مراد ادامه یافت . ایشان ضمن گرامی داشت هفته دفاع مقدس  با بیان حدیثی آغاز سال تحصیلی را تبریک گفتند،پس از آن دانش آموزان ضمن پذیرایی به کلبه پر از صفای علم و عمل دبیرستان در سال تحصیلی جدید  قدم گذاشتند.