تصاویری از مراسم عزاداری ابا عبدالله (ع) دهه محرم - آبانماه 1392

هیئت دانش آموزی دبیرستان علامه حلی تهران در ایام سوگواری ابا عبدالله (ع) اقامه عزا می نماید

                                              

                    تصاویر روز اول                                                                                             تصاویر روز دوم 

 

                                         

                     تصاویر روز سوم                                                                                           تصاویر روز پنجم

 

                                                             تـصـاویـر روز ششم                                                                                        تـصـاویـر روز هفتم

 

                   تـصـاویـر روز هشتم

  تـصـاویـر عزاداری روز دوازدهم محرم