تقدیر از دانش آموزان برترپژوهشگر

به نام خدا

در مراسمی که به مناسبت فرارسیدن هفته پژوهش برگزار گردید ، به دانش آموزان برگزیده دبیرستان علامه حلی در چهاردهمین دوره کشوری جشنواره جوان خوارزمی و هشتمین دوره مسابقه پژوهشگران جوان سمپاد جوایزی اهدا گردید.
این جوایز به دانش آموزان زیر تعلق گرفت:
1-آقای سینا عربی - کسب رتبه سوم کشوری چهاردمین دوره جشنواره جوان خوارزمی با طرح : " تاثیر ارتعاش بر خشونت و تعادل"
2- آقایان سینا عربی -علی جوکار - کیارش محمدی - محمد علی مقدسی و سروش نوری کسب رتبه برتردر مسابقه پژوهشگران جوان سمپاد با طرح بررسی تاثیرات متقابل ادبیات بر جنگها و خیزشهای اجتماعی

3-آقایان امیر کیوان محتشمی-پارسا قابوسی کسب رتبه شایسته تقدیردر مسابقه پژوهشگران جوان سمپاد با طرح بررسی مساله جورسازی و ارائه الگوریتم هایی برای آن
4- آقایان سید شایان حسینی - امیر محمد جهرمی زاده کسب رتبه شایسته تقدیردر مسابقه پژوهشگران جوان سمپاد با طرح بررسی روشهای مختلف رمز نگاری
5- آقایان الیار علیزاده ثانی و عرفان علی محمدی کسب رتبه برتردر مسابقه پژوهشگران جوان سمپاد با طرح OCRحروف فارسی
6- آقای سید شایان حسینی کسب رتبه برتردر مسابقه پژوهشگران جوان سمپاد با طرح تولیدCaptcha   فارسی