جلسات پخش سخنرانی‌های TED

قسمت دوم: دوشنبه 22 آذر ماه - ساعت 12:25 الی 12:50