دانش آموزان راه یافته به مرحله کشوری دبیرستان علامه حلی در کنگره قرآنی سمپاد

بیست و دومین کنگره قرآنی مدارس استعدادهای درخشان در شهریور ماه 1392 برگزار گردید

 

اسامی دانش آموزان راه یافته به مرحله کشوری مسابقات قرآنی مدارس استعدادهای درخشان  از دبیرستان علامه حلی تهران به شرح زیر است

الف ) رشته حفظ قرآن کریم

      1- سید محسن روحانی            سال سوم

      2- سید عطاء ناقدی فر            سال اول

ب) رشته قرائت قرآن کریم

      1- احمد شاملو فرد                  سال اول

      2- مصطفی محمودیان             سال دوم

     3- مهدی پور باقری صنعتی       سال اول

ج) رشته معارف قرآنی

      1- رضا موسی پور                 سال اول

      2- احسان رزاقی                    سال اول

      3- صدرا صراف                   سال اول

      4- یاسین فقیری                     سال اول

      5- مهیار استاجی                   سال دوم

      6- علی جوکار                     سال دوم

      7- سید محسن روحانی          سال سوم

      ضمن عرض تبریک به این عزیزان و خانواده ایشان به اطلاع می رساند زمان برگزاری مرحله کشوری متعاقباً اعلام خواهد شد 

چ